El per que...

Tot comença amb l'il.lusió d'un pare quan li regala una guitarra al seu fill, en el meu cas va enjegar a rodar sense parar, en segon pla i per a desconectar en solitari i sense orelles que escolten, era un escenari que hem donava aire...

Ara tot ha canviat....

Per casòlitats hem van proposar tocar al local on treballo, i hem va agradar, i per sorpresa meva als altres tambe... s'ha convertit en necessitat...

Sense estil definit simplemement, estimant la musica i el que faci al carrer.

Ara tot ha canviat....

Loop, guitarra acustica i micro, son tot el que m'ajuda las directes, donan mes sentit al que vull transmetre.

No m'agrada la perfecció ni el metodisme, pero si ordenar les notes que sorgeixen als segons.